Skip to main content

đơn xin nghỉ ốm

  • Trái ngược với sự căng thẳng mà Bộ giáo dục đang gặp phải vì vấn đề đổi mới giáo dục. Thầy cô và học sinh lại có những phút trao đổi đầy ngẫu hứng với đơn xin nghỉ ốm bằng “thơ”.