Skip to main content

cơm hến

  • “Như cơm hến chắc chỉ còn lưu truyền hạn hẹp, rồi thui chột dần theo những tháng năm vội vã, tất nhiên hình ảnh ông đồ già, áo dài khăn đống bên bát cơm hến bằng sứ, đâu thể nào bắt mắt bằng hình ảnh chàng tài tử Hàn đẹp trai thích thú xơi Bibimbap, và tất nhiên cũng khó mà sánh với món cơm chiên...