Trang 1 | Thẻ bài viết "xang-giam-gia"Thẻ bài viết "xang-giam-gia" (4 bài viết) - Trang 1

Giá xăng giảm 860 đồng/lít 1 năm trước Giá xăng giảm 860 đồng/lít

Từ 15h chiều ngày hôm nay (20/6), giá xăng giảm ở mức 860 đồng/lít – mức cao nhất từ đầu...

Xăng dầu đồng loạt tăng giá 1 năm trước Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Từ 15h chiều ngày 20/7, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng sau hai lần giảm liên tiếp trước...

Xăng dầu đồng loạt giảm giá 7 tháng trước Xăng dầu đồng loạt giảm giá

Từ 15h ngày 21/2, giá các mặt hàng xăng, dầu (trừ dầu hỏa) đều được điều chỉnh giảm.

Xăng giảm giá hơn 300 đồng/lít 3 tháng trước Xăng giảm giá hơn 300 đồng/lít

Kể từ 15 giờ ngày 22/6, giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 300 đồng/lít.