Trang 1 | Thẻ bài viết "wowy"Thẻ bài viết "wowy" (1 bài viết) - Trang 1

Ròm có đáng để rút hầu bao ra rạp xem hay không? 1 tháng trước Ròm có đáng để rút hầu bao ra rạp xem hay không?

Sau vài ngày công chiếu, bộ phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy đã nhận được khá nhiều luồng...