Trang 1 | Thẻ bài viết "vat-lieu-tai-che"Thẻ bài viết "vat-lieu-tai-che" (2 bài viết) - Trang 1

Quán cà phê “xanh” làm từ bìa cát tông 6 tháng trước Quán cà phê “xanh” làm từ bìa cát tông

Từ vật liệu tưởng chừng vô dụng như những tấm bìa cát tông, khả năng sáng tạo có thể đưa...

Thảm xe Ford EcoSport làm từ vỏ chai nhựa 2 tháng trước Thảm xe Ford EcoSport làm từ vỏ chai nhựa

Giữa bối cảnh rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, hãng xe...