Trang 1 | Thẻ bài viết "twitter"Thẻ bài viết "twitter" (2 bài viết) - Trang 1

Đạo diễn “Guardians of the Galaxy” bị sa thải vì tweet tục 10 tháng trước Đạo diễn “Guardians of the Galaxy” bị sa thải vì tweet tục

Disney đã sa thải đạo diễn James Gunn của Guardians of the Galaxy 3 (Vệ binh dải ngân hà 3)...

Facebook "sập” diện rộng phải “nhờ vả” Twitter, Việt Nam bị ảnh hưởng 2 tháng trước Facebook "sập” diện rộng phải “nhờ vả” Twitter, Việt Nam bị ảnh hưởng

Facebook đang phải đối mặt với sự cố chưa từng có khi nhiều dịch vụ của mạng xã hội lớn...