Trang 1 | Thẻ bài viết "tuan-loc"Thẻ bài viết "tuan-loc" (1 bài viết) - Trang 1

Dukha -  bộ lạc chăn tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ 3 tháng trước Dukha - bộ lạc chăn tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ

Giáng sinh sắp đến khiến người ta lại hướng sự chú ý vào ông già Noel và đương nhiên là...