Trang 1 | Thẻ bài viết "trieu-phu"Thẻ bài viết "trieu-phu" (1 bài viết) - Trang 1

Màn đen sau câu chuyện nữ thư ký 9 triệu USD 5 tháng trước Màn đen sau câu chuyện nữ thư ký 9 triệu USD

Nữ thư ký ấy kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người ca ngợi bà ấy cả về sự thông minh,...