Trang 1 | Thẻ bài viết "tranh-lon"Thẻ bài viết "tranh-lon" (2 bài viết) - Trang 1

Đáo Xuân cùng gã họa sĩ vẽ tranh lợn gai góc 1 năm trước Đáo Xuân cùng gã họa sĩ vẽ tranh lợn gai góc

Hình ảnh con lợn trong quan niệm dân gian luôn thể hiện sự no tròn, đầy đủ, ấm cúng. Thế...

Độc đáo những bức tranh lợn Kim Hoàng 1 năm trước Độc đáo những bức tranh lợn Kim Hoàng

Tranh lợn là một trong những tác phẩm đặc sắc của dòng tranh dân gian Kim Hoàng (tranh đỏ). Với...