Trang 1 | Thẻ bài viết "tranh-co"Thẻ bài viết "tranh-co" (1 bài viết) - Trang 1

Khi những nhân vật trong tranh cổ điển được yêu cầu... cách ly 2 tháng trước Khi những nhân vật trong tranh cổ điển được yêu cầu... cách ly

Jarek Kubicki - họa sĩ, nhiếp ảnh gia người Ba Lan đã “nhẹ nhàng” sửa đổi các tác phẩm hội...