Trang 1 | Thẻ bài viết "tia-tu-ngoai"Thẻ bài viết "tia-tu-ngoai" (1 bài viết) - Trang 1

Chỉ số UV tăng cao trong đợt nắng nóng gay gắt 1 năm trước Chỉ số UV tăng cao trong đợt nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39-40 độ C đang lan rộng tại miền Bắc, miền...