Trang 1 | Thẻ bài viết "thiet-bi-sac-snow-energy"Thẻ bài viết "thiet-bi-sac-snow-energy" (1 bài viết) - Trang 1

Điện thoại chạy bằng... nước sắp thành hiện thực 1 năm trước Điện thoại chạy bằng... nước sắp thành hiện thực

Sau ôtô, đến lượt điện thoại cũng có thể hoạt động không ngừng nghỉ chỉ với nước sôi và đá...