Trang 1 | Thẻ bài viết "thi-truong-tro-ly-ao"Thẻ bài viết "thi-truong-tro-ly-ao" (1 bài viết) - Trang 1

Microsoft chấp nhận thua cuộc, chuyển hướng phát triển Cortana 1 năm trước Microsoft chấp nhận thua cuộc, chuyển hướng phát triển Cortana

Javier Soltero - Phó Chủ tịch phụ trách Cortana của Microsoft - cho biết: Cortana đang được phát triển theo...