Trang 1 | Thẻ bài viết "thi-thuc"Thẻ bài viết "thi-thuc" (2 bài viết) - Trang 1

Muốn xin visa vào Mỹ sẽ phải khai báo thêm tài khoản mạng xã hội 1 năm trước Muốn xin visa vào Mỹ sẽ phải khai báo thêm tài khoản mạng xã hội

Liệt kê tài khoản mạng xã hội đang sử dụng cùng với các thông tin cá nhân khác sẽ là...

Hai người Việt bị từ chối thị thực vào Australia vì mang theo các món ăn có thịt động vật 7 tháng trước Hai người Việt bị từ chối thị thực vào Australia vì mang theo các món ăn có thịt động vật

Hai hành khách người Việt đã bị từ chối thị thực khi nhập cảnh vào Australia vì mang theo những...