Trang 1 | Thẻ bài viết "thanh-pho-boston"Thẻ bài viết "thanh-pho-boston" (1 bài viết) - Trang 1

Mỹ sơ tán dân khẩn cấp sau khi xảy ra hàng chục vụ nổ liên tiếp 2 tháng trước Mỹ sơ tán dân khẩn cấp sau khi xảy ra hàng chục vụ nổ liên tiếp

Trong khi Bang Nam Floria đang phải sơ tán gần 2 triệu dân đến nơi an toàn để tránh siêu...