Trang 1 | Thẻ bài viết "than-tinh-yeu"Thẻ bài viết "than-tinh-yeu" (1 bài viết) - Trang 1

Ngôi đền dành cho du khách “thất tình” ở Đài Loan 8 tháng trước Ngôi đền dành cho du khách “thất tình” ở Đài Loan

Mỗi ngày có khoảng 500 du khách “thất tình” đổ về ngôi đền “thần Tình yêu” Yue Lao tại Đài...