Trang 1 | Thẻ bài viết "tham-do"Thẻ bài viết "tham-do" (2 bài viết) - Trang 1

Sự quyến rũ trên thảm đỏ LHP Cannes 2018 2 năm trước Sự quyến rũ trên thảm đỏ LHP Cannes 2018

“Hấp dẫn không lấy đi cái đầu thông thái.”

Bức màn đen đằng sau thảm đỏ 7 tháng trước Bức màn đen đằng sau thảm đỏ

Bạn đã bao giờ nhìn vào những chiếc váy hay bộ đồ xuất hiện trên thảm đỏ và tự hỏi...