Trang 1 | Thẻ bài viết "tet-nguoi-tay"Thẻ bài viết "tet-nguoi-tay" (1 bài viết) - Trang 1

Độc đáo bữa cơm “giải xúi” của người Tày chiều 30 Tết 4 tháng trước Độc đáo bữa cơm “giải xúi” của người Tày chiều 30 Tết

Tết của người Tày bắt đầu bằng bữa cơm “giải xúi” chiều 30. Tất cả các món ăn được chế...