Trang 1 | Thẻ bài viết "taxi-cong-nghe"Thẻ bài viết "taxi-cong-nghe" (2 bài viết) - Trang 1

Go-Jek và Grab: Cuộc chiến của hai tầm nhìn khởi nghiệp ở châu Á 1 năm trước Go-Jek và Grab: Cuộc chiến của hai tầm nhìn khởi nghiệp ở châu Á

“Chúng tôi muốn sống thiếu thốn một chút”, đồng sáng lập Nadiem Makarim của Go-Jek nói.

Khởi nghiệp thách thức Uber bằng “phí hoa hồng” dễ chịu hơn 1 năm trước Khởi nghiệp thách thức Uber bằng “phí hoa hồng” dễ chịu hơn

Cho đến nay, Uber và Lyft đã khéo léo làm chệch hướng bất kỳ đối thủ nào. Cùng với nhau,...