Trang 1 | Thẻ bài viết "tai-nguyen-nuoc"Thẻ bài viết "tai-nguyen-nuoc" (1 bài viết) - Trang 1

Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi 1 năm trước Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi

Bức tượng nổi tiếng của Bỉ lãng phí từ 1.000 đến 2.500 lít nước sạch mỗi ngày.