Trang 1 | Thẻ bài viết "tac-hai-cua-thuoc-la"Thẻ bài viết "tac-hai-cua-thuoc-la" (2 bài viết) - Trang 1

Thuốc lá điện tử: Đã không giúp cai thuốc lại hại không ngờ 10 tháng trước Thuốc lá điện tử: Đã không giúp cai thuốc lại hại không ngờ

Được nhiều người trẻ ưa chuộng và coi như phương pháp an toàn hơn để cai thuốc lá, tuy nhiên...

Thuốc lá làm nóng - hiện đại vẫn hại sức khỏe như thường 10 tháng trước Thuốc lá làm nóng - hiện đại vẫn hại sức khỏe như thường

Những dạng thuốc lá làm nóng dù vẫn có thể khiến người dùng hít phải nhiều hóa chất độc hại...