Trang 1 | Thẻ bài viết "sticker-ung-ho-u23"Thẻ bài viết "sticker-ung-ho-u23" (3 bài viết) - Trang 1

Hàng loạt xế hộp sắm “áo mới” cổ vũ U23 11 tháng trước Hàng loạt xế hộp sắm “áo mới” cổ vũ U23

Để cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết sắp tới rất nhiều chủ xe đã chọn cách...

Đồ cổ vũ U23 “rầm rập” vào mùa 11 tháng trước Đồ cổ vũ U23 “rầm rập” vào mùa

Thời điểm hiện tại nhiều xưởng in sticker, khẩu hiệu, các xưởng may cờ, quần áo… đều đang làm việc...

Xưởng in tiếp tục làm việc hết công suất, “tiếp lửa” đội tuyển U23 11 tháng trước Xưởng in tiếp tục làm việc hết công suất, “tiếp lửa” đội tuyển U23

Tại Hà Nội, nhiều xưởng in vẫn miệt mài tạo ra những bộ khẩu hiệu, hình dán, logo… phát tận...