Trang 1 | Thẻ bài viết "startupspectral-edge"Thẻ bài viết "startupspectral-edge" (1 bài viết) - Trang 1

Apple mua Spectral Edge, tiến hành “đại cách mạng” camera trên iPhone 3 tháng trước Apple mua Spectral Edge, tiến hành “đại cách mạng” camera trên iPhone

Apple đã chính thức thâu tóm Spectral Edge - startup chuyên phát triển công nghệ nhiếp ảnh thuật toán. Vì...