Trang 1 | Thẻ bài viết "startup-y-te"Thẻ bài viết "startup-y-te" (1 bài viết) - Trang 1

Startup “chẩn bệnh” qua ảnh chụp X-quang với giá chỉ 1 USD 8 tháng trước Startup “chẩn bệnh” qua ảnh chụp X-quang với giá chỉ 1 USD

Một thập kỷ trước, Eyal Gura, một giám đốc công nghệ người Israel, đang đi du lịch ở một vùng...