Trang 1 | Thẻ bài viết "sen-hong"Thẻ bài viết "sen-hong" (1 bài viết) - Trang 1

Ngỡ ngàng sen hồng tháng 6 xứ Tháp Mười 2 năm trước Ngỡ ngàng sen hồng tháng 6 xứ Tháp Mười

Những ngày này, đi khắp thủ phủ đất sen hồng Đồng Tháp, du khách sẽ thấy toàn là sen, từ...