Trang 1 | Thẻ bài viết "san-bay-im-lang"Thẻ bài viết "san-bay-im-lang" (1 bài viết) - Trang 1

Ô nhiễm tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe, nhất là tim mạch, thần kinh 8 tháng trước Ô nhiễm tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe, nhất là tim mạch, thần kinh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: Con người đang phải thường xuyên tiếp xúc với mức độ...