Trang 1 | Thẻ bài viết "quan-doi-indonesia"Thẻ bài viết "quan-doi-indonesia" (1 bài viết) - Trang 1

Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong 10 tháng trước Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong

Ngày 17/5, một loại pháo phòng không do Trung Quốc sản xuất đã gặp sự cố tự khai hỏa khiến...