Trang 1 | Thẻ bài viết "quan-doi-indonesia"Thẻ bài viết "quan-doi-indonesia" (1 bài viết) - Trang 1

Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong 1 năm trước Pháo Trung Quốc sản xuất tự khai hỏa khiến 12 binh sĩ Indonesia thương vong

Ngày 17/5, một loại pháo phòng không do Trung Quốc sản xuất đã gặp sự cố tự khai hỏa khiến...