Trang 1 | Thẻ bài viết "phuket"Thẻ bài viết "phuket" (1 bài viết) - Trang 1

Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh ở bãi biển gần sân bay Phuket 1 năm trước Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh ở bãi biển gần sân bay Phuket

Đôi khi, chụp ảnh không đáng là bao. Tuy nhiên, với những du khách chụp ảnh ở bãi biển Mai...