Trang 1 | Thẻ bài viết "phim-tham-hoa"Thẻ bài viết "phim-tham-hoa" (2 bài viết) - Trang 1

Sự ám ảnh với phim thảm họa 3 năm trước Sự ám ảnh với phim thảm họa

Mỗi bộ phim bom tấn đều chứa đựng sự hủy diệt thế giới. Khán giả thích thú xem, nhà sản...

Phim thảm họa: Hồi chuông có cảnh tỉnh hay chỉ là chuyện giải trí? 1 năm trước Phim thảm họa: Hồi chuông có cảnh tỉnh hay chỉ là chuyện giải trí?

Có vẻ như mỗi lần chúng ta bật màn hình lên, chúng ta lại phải đối mặt với những tin...