Trang 1 | Thẻ bài viết "phat-dan"Thẻ bài viết "phat-dan" (1 bài viết) - Trang 1

Huế lung linh hơn trong Đại lễ Phật Đản 1 năm trước Huế lung linh hơn trong Đại lễ Phật Đản

Trong những ngày diễn ra Đại lễ Phật Đản, miền sông Hương, núi Ngự dường như lung linh hơn khi...