Trang 1 | Thẻ bài viết "pay-by-touch"Thẻ bài viết "pay-by-touch" (1 bài viết) - Trang 1

Giải mã hiện tượng gọi vốn cả triệu USD mà startup vẫn thất bại 1 năm trước Giải mã hiện tượng gọi vốn cả triệu USD mà startup vẫn thất bại

Với hàng tá rủi ro luôn rình rập, tỷ lệ startup thành công trên thế giới thường rất thấp, không...