Trang 1 | Thẻ bài viết "origami"Thẻ bài viết "origami" (2 bài viết) - Trang 1

Tuyệt tác bonsai từ hàng ngàn con hạc giấy 3 năm trước Tuyệt tác bonsai từ hàng ngàn con hạc giấy

Từ hàng ngàn con hạc giấy mini, nghệ sĩ người Nhật Naoki Onogawa đã tạo ra rất nhiều những tác...

Những tác phẩm Origami tuyệt đẹp của Hoàng Tiến Quyết 8 tháng trước Những tác phẩm Origami tuyệt đẹp của Hoàng Tiến Quyết

Với việc sáng tạo ra kỹ thuật gấp giấy ướt, nghệ sĩ Hoàng Tiến Quyết đã thổi hồn cho nhiều...