Trang 1 | Thẻ bài viết "ong-hut-co-bang"Thẻ bài viết "ong-hut-co-bang" (1 bài viết) - Trang 1

Rác thải nhựa bao quanh cuộc sống và những nỗ lực hạn chế 1 năm trước Rác thải nhựa bao quanh cuộc sống và những nỗ lực hạn chế

Đã từ lâu, tình trạng “ô nhiễm trắng” từ rác thải nhựa và túi nilong ra môi trường đang là...