Trang 1 | Thẻ bài viết "oculus-vr"Thẻ bài viết "oculus-vr" (1 bài viết) - Trang 1

Facebook muốn tạo hệ điều hành riêng, tránh phụ thuộc Android 3 tháng trước Facebook muốn tạo hệ điều hành riêng, tránh phụ thuộc Android

Các sản phẩm phần cứng của Facebook được cho là đang chạy hệ điều hành mới do hãng tự nghiên...