Trang 1 | Thẻ bài viết "nubia-alpha"Thẻ bài viết "nubia-alpha" (2 bài viết) - Trang 1

Samsung đa dạng hóa sản phẩm, quyết dẫn đầu smartphone màn hình gập 2 tuần trước Samsung đa dạng hóa sản phẩm, quyết dẫn đầu smartphone màn hình gập

Sau màn ra mắt của Galaxy Fold, Samsung được cho là tiếp tục phát triển thêm hai mẫu smartphone màn...

Samsung phát triển smartphone màn hình dẻo có thể biến thành đồng hồ 1 tuần trước Samsung phát triển smartphone màn hình dẻo có thể biến thành đồng hồ

Sau smartphone màn hình gập, Samsung tiếp tục nghiên cứu phát triển smartphone trang bị màn hình dẻo có thể...