Trang 1 | Thẻ bài viết "nhap-cu-trai-phep"Thẻ bài viết "nhap-cu-trai-phep" (1 bài viết) - Trang 1

Người nhập cư quá nghèo không được cấp quốc tịch Mỹ 1 tuần trước Người nhập cư quá nghèo không được cấp quốc tịch Mỹ

Đó là thông báo được Nhà Trắng phát đi vào hôm qua, ngày 12/8. Theo đó, người nhập cư nhận...