Trang 1 | Thẻ bài viết "nhan-su"Thẻ bài viết "nhan-su" (1 bài viết) - Trang 1

Doanh nhân trả đũa anh họ bằng startup 17 triệu USD 2 tháng trước Doanh nhân trả đũa anh họ bằng startup 17 triệu USD

Doanh nhân ở Chicago, Mark Gallagher, đang nắm trong tay công ty nhân sự trị giá hàng triệu USD.