Trang 1 | Thẻ bài viết "ngay-bao-chi-viet-nam"Thẻ bài viết "ngay-bao-chi-viet-nam" (1 bài viết) - Trang 1

Nghề báo trong mắt nữ phóng viên trẻ 7 tháng trước Nghề báo trong mắt nữ phóng viên trẻ

Dù ngày báo chí Việt Nam đã qua lâu rồi, nhưng giữa những mơ ước của các sĩ tử trong...