Trang 1 | Thẻ bài viết "ngan-sach"Thẻ bài viết "ngan-sach" (1 bài viết) - Trang 1

Thế giới tuần qua: Nhà nhà cùng bê bối 3 năm trước Thế giới tuần qua: Nhà nhà cùng bê bối

Một tuần của những bê bối và các pha giật gân, từ sự thiên vị bất ngờ của Tổng thống...