Trang 1 | Thẻ bài viết "neymar"Thẻ bài viết "neymar" (1 bài viết) - Trang 1

Sau Neymar, đến lượt Ronaldo bị công nghệ VAR bóc mẽ 2 năm trước Sau Neymar, đến lượt Ronaldo bị công nghệ VAR bóc mẽ

Có vẻ như Ronaldo đã không rút được bài học kinh ngiệm từ Neymar sau khi VAR “bắt tại trận”...