Trang 1 | Thẻ bài viết "mon-dau-cove"Thẻ bài viết "mon-dau-cove" (1 bài viết) - Trang 1

Đậu trộn mát lành dễ ăn trong bữa cơm Tết 2 tháng trước Đậu trộn mát lành dễ ăn trong bữa cơm Tết

Một đĩa đậu phụ trộn đậu cove có vị ngọt giòn của đậu cove và vị béo ngậy của đậu...