Trang 1 | Thẻ bài viết "miet-thi-ngoai-hinh"Thẻ bài viết "miet-thi-ngoai-hinh" (1 bài viết) - Trang 1

Tác hại không ngờ tời của việc “Miệt thị ngoại hình” 1 năm trước Tác hại không ngờ tời của việc “Miệt thị ngoại hình”

“Hôm ăn nhiều thịt thế?” “Đã béo còn uống sữa.” “Ăn ít thôi béo lắm rồi đấy.” Những câu nói...