Trang 1 | Thẻ bài viết "mien-trung"Thẻ bài viết "mien-trung" (2 bài viết) - Trang 1

Miền Trung mênh mông nước lũ 5 tháng trước Miền Trung mênh mông nước lũ

Sau những ngày mưa lớn liên tiếp, nước dâng cao đã ngập 71.000 nhà dân tại Quảng Bình.

“Đi qua giông bão” góp sức với miền Trung chống lũ 5 tháng trước “Đi qua giông bão” góp sức với miền Trung chống lũ

Khi mà cả nước đang hướng về “khúc ruột miền Trung”, khắc phục hậu quả sau bão lũ, một chương...