Trang 1 | Thẻ bài viết "michael-bloomberg"Thẻ bài viết "michael-bloomberg" (1 bài viết) - Trang 1

Tỷ phú Michael Bloombergcó thể tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 10 tháng trước Tỷ phú Michael Bloombergcó thể tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng

Lý do khiến tỷ phú Michael Bloomberg cân nhắc khả năng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020...