Trang 1 | Thẻ bài viết "macbook"Thẻ bài viết "macbook" (1 bài viết) - Trang 1

Apple chính thức bị người dùng MacBook khởi kiện 1 tuần trước Apple chính thức bị người dùng MacBook khởi kiện

Trước thái độ im lặng của Apple sau khi kêu gọi thu hồi sản phẩm vì lỗi bàn phím, người...