Trang 1 | Thẻ bài viết "linh-bay"Thẻ bài viết "linh-bay" (1 bài viết) - Trang 1

Hồi kí “Lính bay 2” hay gấp đôi “Lính bay 1” 7 tháng trước Hồi kí “Lính bay 2” hay gấp đôi “Lính bay 1”

Đó là nhận xét chung của những vị tướng anh hùng không quân có mặt trong buổi ra mắt hồii...