Trang 1 | Thẻ bài viết "lee-jong-hyun"Thẻ bài viết "lee-jong-hyun" (1 bài viết) - Trang 1

Jong Hyun (CNBlue) là idol tiếp theo bị vạch trần nằm trong groupchat sex 1 tuần trước Jong Hyun (CNBlue) là idol tiếp theo bị vạch trần nằm trong groupchat sex

Lee Jong Hyun - mỹ nam của nhóm CNBlue - là idol tiếp theo của groupchat sex bị lộ diện....