Trang 1 | Thẻ bài viết "le-hoi-laba"Thẻ bài viết "le-hoi-laba" (1 bài viết) - Trang 1

Laba- mùa lễ hội cho sự giác ngộ của Đức Phật 1 năm trước Laba- mùa lễ hội cho sự giác ngộ của Đức Phật

Đã từ lâu, tồn tại một ngày lễ hội tên là “Laba” để kỷ niệm cho sự giác ngộ của...