Trang 1 | Thẻ bài viết "lang-phi"Thẻ bài viết "lang-phi" (3 bài viết) - Trang 1

Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi 2 năm trước Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi

Bức tượng nổi tiếng của Bỉ lãng phí từ 1.000 đến 2.500 lít nước sạch mỗi ngày.

Cuộc chiến với rác thải thực phẩm – nguyên nhân gây 8% lượng khí nhà kính toàn cầu 6 tháng trước Cuộc chiến với rác thải thực phẩm – nguyên nhân gây 8% lượng khí nhà kính toàn cầu

Con người đang sử dụng và khai thác ngày càng nhiều diện tích đất đai tự nhiên cho lĩnh vực...

Chất thải thực phẩm tái chế thành sản phẩm chăm sóc da 1 tuần trước Chất thải thực phẩm tái chế thành sản phẩm chăm sóc da

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, thế giới tiêu tốn 2,9 nghìn tỷ bảng Anh mỗi năm. Người...