Trang 1 | Thẻ bài viết "kinh-te-the-thao"Thẻ bài viết "kinh-te-the-thao" (1 bài viết) - Trang 1

Adidas và Nike “đắp nặn” gã giàu kẻ nghèo trong làng bóng đá 4 tháng trước Adidas và Nike “đắp nặn” gã giàu kẻ nghèo trong làng bóng đá

Adidas và Nike bị khóa trong cuộc cạnh tranh cay đắng để giành quyền đại diện cho các cầu thủ...